Da jeg startet opp med min egen business var jeg ikke helt målbevisst, og søkte hjelp og kurs både her og der. Det ble til slutt ganske overveldende, og jeg er så glad jeg har funnet frem til denne enkle – men effektive metoden…

For med metoden SMART mål kan det hjelpe deg å finne frem til motivasjonen og gjennomføringsevnen for å nå målet ditt

Vi deler det opp i S M A R T og legger til en Ø og en F for å gjøre det enda bedre.

  1. Sett deg et Spesifikt mål! Formuler tydelig og konkret det du ønsker å oppnå.
  2. La det være Målbart. Så kommer vi til det realistiske litt senere 😉
  3. Er målet Attraktivt for deg? Ønsker du virkelig å oppnå det, eller er det noen andre som mener det bør være ditt mål? Sett deg inn i hvordan du vil føle deg når du når målet, og kjenn godt etter hvordan det føles. Fortsatt riktig? Bra!
  4. Er det helt Realistisk at du skal greie å nå dette målet? Har du tid, energi og ressursene som trengs? Og er du faktisk villig til å gjøre innsatsen?
  5. Det er viktig å være Tidsbestemt i når du skal nå målet. Sett av en dato, men husk at du må ha nok tid til å nå det.

Så kommer vi til tilleggene Ø og F.

  1. Ø´en står for økologisk: Tar du hensyn til de positive og negative sidene ved å nå målet ditt? Vil du eller de rundt deg tåle at du må gjøre denne jobben for å nå målet ditt?
  2. Formuler til slutt målet ditt på en positiv måte: «Jeg kommer til å …. innen …»

Test det ut da vel?